Stručni skup Baštinske ustanove kao pećine s blagom

PODIJELI

Stručn skup Baštinske ustanove kao pećine s blagom

Stručni skup Baštinske ustanove kao pećine s blagom tematizira očuvanje kulturne baštine u baštinskim ustanovama (knjižnicama, muzejima i arhivima). Primarni je cilj Skupa okupljanje djelatnika baštinskih ustanova, odnosno knjižnica, muzeja i arhiva, koje se bave zavičajnim zbirkama i očuvanjem kulturne baštine te aktivnostima i izdavaštvom na tu temu, ali i drugih ustanova, npr. osnovnih i srednjih škola, fakulteta i udruga te nacionalnih parkova ili javnih ustanova za zaštitu prirode u svrhu valoriziranja i predstavljanja slabo poznate ili zanemarene lokalne baštine.

Mjesto i vrijeme održavanja: Nadbiskupov kaštel, Gospojska štrada 1, Kaštel Sućurac

Vrijeme održavanja: 1. prosinca 2023. od 8.30 do 14.30
Organizator: Gradska knjižnica Kaštela, Trg palih za domovinu 1, 21212 Kaštel Sućurac

Ciljevi

Glavni ciljevi stručnog skupa su: predstavljanje zavičajnih zbirki i zavičajnih fondova u baštinskim ustanovama (knjižnice, muzeji, arhivi), povezivanje knjižničara koji se bave zavičajnim zbirkama, ostvarivanje suradnje među baštinskim ustanovama i dogovaranje zajedničkih projekata, predstavljanje primjera dobre prakse (digitalizacija, tiskanje knjiga, slikovnica i brošura zavičajne tematike te aktivnosti i projekti povezani s predstavljanjem fonda zavičajne zbirke javnosti), razmjena iskustava.

Namjera Skupa

Namjera Skupa je okupljanje djelatnika zaposlenih u knjižnicama, arhivima, muzejima, sveučilištima, kao i stručnjaka iz ostalih ustanova koji se bave arhivskim gradivom na papiru i knjižničnom građom, odnosno zavičajnim zbirkama, kako bi razmijenili iskustva, predstavili projekte na kojima rade te temeljem stručnih obrazloženja istih usvojili, utvrdili i poboljšali svoja znanja, kompetencije i vještine.

Program
Na Skupu će sudjelovati pozvani predavači iz hrvatskih baštinskih ustanova koji se uz svoju temeljnu djelatnost bave prikupljanjem građe za zavičajnu zbirku i izdavaštvom, kao i predavači koji se bave načinima povećanja vidljivosti zavičajne zbirke u javnosti, odnosno ulogom zavičajne zbirke u lokalnoj zajednici i njenom primjenom u kulturnom turizmu.

Korisnici
Stručni skup namijenjen je knjižničarima svih vrsta knjižnica i informacijskim stručnjacima iz baštinskih ustanova.

Oblici izlaganja: pozvana izlaganja, prijavljena izlaganja

Rokovi za prijavu

26. 11. 2023. – rok za prijavu sudjelovanja uz izlaganje

26. 11. 2023. – rok za slanje sažetaka (lektoriran tekst od 250 do 400 riječi)

29. 11. 2023. – rok za slanje PPT prezentacije (Pecha kucha)

30. 11. 2023. – rok za prijavu sudjelovanja bez izlaganja

Sažetak izlaganja i prezentaciju potrebno je dostaviti na adresu elektronske pošte gkkstrucniskup@gmail.com

Upute za prijavu sažetka izlaganja
1. autor(i)
2. naslov rada
3. sažetak izlaganja (lektoriran tekst od 250 do 400 riječi na hrvatskom i engleskom) i ključne riječi
4. ustanova
5. adresa
6. telefon
7. e-pošta

Obavijest o prihvaćenome izlaganju bit će dostavljena elektroničkim putem do 28. 11. 2023.

Pitanja vezana uz predaju sažetaka i PPT prezentacija molimo šaljite na e-adresu: gkkstrucniskup@gmail.com ili na kontakt brojeve: 021/228 296 i 021/230 833

Prihvaćena izlaganja autori će predstaviti putem Pecha kucha prezentacija, koje su pogodne za kreativno, sažeto i brzo predstavljanje primjera dobre prakse.

Pecha kucha prezentacije su PowerPoint prezentacije od 20 slajdova pri čemu je trajanje svakog slajda ograničeno na 20 sekundi, a izmjena svakog slajda odvija se automatski nakon isteka 20 sekundi. Ukupno trajanje prezentacije je 6 minuta i 40 sekundi.

Informacije o skupu dostupne su i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Kaštela.

Skup se održava uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.