Stotinu godina esperanta u Splitu i Dalmaciji

PODIJELI
Sto godina esperanta u Dalmaciji uz predstavljanje knjiga Magia Ludo/Magična igra i Pjesnički triptih/Poezia triptiko održat će se u
četvrtak 20.10.u 17.30 u Nadbiskupskom kaštelu, Gospojska štrada 1, Kaštel Sućurac.
Sudjeluju: Luca Cetinić, Lidija Leskur, Jadranka Tarle Bojović, Darija Budiša, učenici OŠ prof. Filipa Lukasa
Gost: Josip Pleadin
Glazbeni dio: Marin Petković (violina)
Dramski dio: KDK “Škatula”
Voditelji: Lidija Leskur, Darija Budiša
Organizatori: Društvo za esperanto “Split” – Split, Dokumentacijski esperantski centar – Đurđevac, Gradska knjižnica Kaštela