PODSJETNIK: Natječaj za humorističnu priču / glendu ili batudu napisanu na čakavskome

PODIJELI

Natječaj za humorističnu priču / glendu ili batudu napisanu na čakavskome

Gradska knjižnica Kaštela raspisala je u Mjesecu hrvatske knjige natječaj za najbolju humorističnu priču/glendu/batudu napisanu na čakavštini s ciljem očuvanja čakavštine kao nematerijalne kulturne baštine i hrvatskoga kulturnoga identiteta te s ciljem poticanja književnog stvaralaštva na čakavštini.

Natječaj je otvoren od 15. 10. do 31. 12. 2021. godine, a u istome mogu sudjelovati državljani Republike Hrvatske – djeca i odrasli.

Humoristične priče moraju biti napisane na jednome od čakavskih mjesnih govora, duljine od 1 do 3 kartice teksta, dok batuda može biti duljine do jedne kartice teksta. Svaki autor može poslati dvije humoristične priče ili glende i veći broj batudi. Priče/glende/batude moraju biti lektorirane.

Priče/glende/batude se šalju na adresu elektroničke pošte glendeibatude@gmail.com s naznakom „Glende i batude“ u obliku Word dokumenta nazvanog: Ime_Prezime_Naslov.doc, pisanog oblikom slova Times New Roman, veličina 12, prored 1,5 s tim da u lijevom gornjem kutu navedete: ime i prezime, godinu rođenja, adresu, e-mail adresu, broj mobitela/telefona i mjesni govor na kojem je priča napisana.

Radovi se mogu poslati do 31. prosinca 2021. g., nakon čega će peteročlano Povjerenstvo radove pročitati i ocijeniti prema kriterijima: ispravno korištenje čakavštine, humorističnost priče, originalnost teksta i opći dojam.

Najbolji tekstovi bit će proglašeni na humorističnoj večeri koju će organizirati Gradska knjižnica Kaštela u vrimenu ‘o maškar 2022., dok će svi tekstovi koje Povjerenstvo odabere biti tiskani u zborniku i predstavljeni u emisiji Kad se smijah tad i bijah na Radio Splitu.

Natječaj je objavljen na internet stranici Gradske knjižnice Kaštela www.gkk.hr i na Facebook stranici Gradske knjižnice Kaštela.