Natječaj za kratku humorističnu priču “PINKA SMIJA”

PODIJELI

Natječaj za kratku humorističnu priču “PINKA SMIJA”

Gradska knjižnica Kaštela produžuje rok za slanje priča na natječaj za najbolju kratku humorističnu priču napisanu na hrvatskom standardnom jeziku ili na čakavštini.

Natječaj je otvoren do 12. veljače 2022. godine, a u istome mogu sudjelovati državljani Republike Hrvatske – djeca i odrasli.

Humoristične kratke priče (glende ili batude ili istinite anegdote iz života) mogu biti napisane na hrvatskom standardnom jeziku ili na jednome od čakavskih mjesnih govora, duljine od 1 do 3 kartice teksta. Svaki autor može poslati dvije neobjavljene humoristične priče koje moraju biti lektorirane.

Humoristične kratke priče šalju se na adresu elektroničke pošte glendeibatude@gmail.com u obliku Word dokumenta nazvanog: Ime_Prezime_Naslov.doc, pisanog oblikom slova Times New Roman, veličina 12, prored 1,5, pod zaporkom, s tim da u posebnom dokumentu navedete rješenje zaporke: ime i prezime, godinu rođenja, adresu, e-mail adresu, broj mobitela/telefona i mjesni govor na kojem je priča napisana ukoliko je napisana na čakavskom narječju.

Kratke humoristične priče mogu se poslati do 12. veljače 2022. g., nakon čega će Povjerenstvo radove pročitati i ocijeniti prema kriterijima: humorističnost priče, originalnost teksta i opći dojam te ispravno korištenje čakavštine (ukoliko je priča napisana na čakavštini).

Tri najbolje priče bit će objavljene na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Kaštela te će biti predstavljene na humorističnoj večeri koju će organizirati Gradska knjižnica Kaštela u vrimenu ‘o maškar 2022. ukoliko to okolnosti budu dozvoljavale, dok će sve priče koje Povjerenstvo odabere biti tiskane u zborniku i predstavljene u emisiji Kad se smijah tad i bijah na Radio Splitu.

Natječaj je objavljen na internet stranici Gradske knjižnice Kaštela www.gkk.hr i na Facebook stranici Gradske knjižnice Kaštela.

Slika na naslovnici: Lucija Jagnjić