Međunarodni dan biološke raznolikosti

PODIJELI

Dana 22. svibnja obilježava se Međunarodni dan biološke raznolikosti. Proglasili su ga Ujedinjeni narodi 1993. godine kako bi ukazali na veliku ulogu koju biološka raznolikost ima u održivom razvoju, a datum je odabran kao spomen na 22. svibnja 1992., datum usvajanja teksta Konvencije o biološkoj raznolikosti. Biološka raznolikost predstavlja ukupnost svih vrsta živih bića i njihovih staništa na Zemlji. Međunarodni dan biološke raznolikost svake se godine posvećuje jednoj ključnoj temi vezanoj uz bioraznolikost kao što je poljoprivreda, klimatske promjene, invazivne strane vrste ili šume.

Republika Hrvatska pridružila se svijetu u nastojanjima za očuvanje biološke raznolikosti i unapređenje zaštite prirode, a Hrvatski sabor je, donošenjem Zakona o zaštiti prirode, odredio da se 22. svibnja na Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.

Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih europskih zemalja. Gotovo 30% teritorija je pod ekološkom mrežom Natura 2000. Službeno je zabilježeno oko 40.000 vrsta, iako se procjenjuje da ih je između 50.000 i 100.000. Bogatstvo vrsta očituje se i u endemičnosti. U Hrvatskoj je zabilježen znatan broj endema, u području flore zabilježeno je preko 480 vrsta, od kojih je među najpoznatijima Velebitska degenija.

Važno je naglasiti da se u Hrvatskoj nalazi i značajan dio populacija mnogih vrsta ugroženih na europskoj razini. Među njima su smeđi medvjed, ris, vuk, orao kliktaš i bjeloglavi sup, a od biljnih vrsta tu su runolist, gospina papučica i kockavica.

Biološka raznolikost je temelj prirodnog bogatstva, te o njenom čuvanju i zaštiti ovisi opstanak samog čovjeka kao vrste. Ovaj dan je stoga prigoda da se podsjetimo na bogatstvo i raznolikost života na Zemlji i njegovu važnost. Razmislimo prije svake aktivnosti koja može negativno djelovati na okruženje te sudjelujmo u aktivnostima koje potiču očuvanje biološke raznolikosti.

Izvori:

  1. https://mzoe.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug-4925/zastita-prirode/bioraznolikost/medjunarodni-dan-bioraznolikosti-i-dan-zastite-prirode/1220
  2. https://www.hrsume.hr/index.php/en/home/75-news/latest-news/494-meunarodni-dan-bioloke-raznolikosti

http://www.obz-zastita-prirode.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=378:meunarodni-dan-bioloke-raznolikosti-i-dan-zatite-prirode-

Pripremila: J. B.