Literarno – likovni natječaj na temu Uskrsa “Radost uskrsnuća 2015.”

PODIJELI

Gradska knjižnica Kaštela raspisuje Literarno – likovni natječaj na temu Uskrsa i uskršnjih običaja pod naslovom “Radost uskrsnuća”.

Natječaj je otvoren od 05. ožujka do 01. travnja 2015. godine, a u istome mogu sudjelovati djeca i odrasli s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije. Nagrade za najbolje radove bit će dodjeljivane po kategorijama (predškolci, od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda osnovne škole, srednja škola i odrasli).

Literarni radovi poslani na natječaj mogu biti pisani na hrvatskom književnom jeziku ili dijalektu (čakavici) i šalju se isključivo na adresu elektroničke pošte natjecajuskrs@gmail.com s naznakom “Za natječaj RADOST USKRSNUĆA 2015.” u obliku Word dokumenta nazvanog imenom literarnog rada: Naslov.doc ili Naslov.docx, pri čemu literarni rad ne smije biti duži od pet kartica teksta, pisan oblikom slova Times New Roman, veličina 12, prored 1,5. Literarni radovi u Word dokumentu šalju se bez autorskih podataka, a iste je potrebno poslati u posebnoj poruci: ime i prezime, godinu rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela i e-mail adresu za odrasle, dok je za djecu potrebno navesti još i razred i naziv osnovne ili srednje škole koju dijete polazi, kao i ime i prezime učitelja/mentora i broj mobitela.

Pojedinačni i grupni likovni radovi šalju se poštom na adresu: Gradska knjižnica Kaštela (Za natječaj “RADOST USKRSNUĆA 2015.”), Trg palih za domovinu 1, 21212 Kaštel Sućurac ili se mogu donijeti u jedan od šest odjela Gradske knjižnice Kaštela.

Na poleđini svakog likovnog rada potrebno je napisati: naslov rada, ime i prezime autora, godinu rođenja, adresu stanovanja, broj mobitela i e-mail adresu za odrasle, dok je za djecu potrebno navesti još i naziv dječjeg vrtića, razred i naziv osnovne ili srednje škole koju dijete polazi, kao i ime i prezime odgajatelja/učitelja/mentora, broj mobitela/telefona i e-mail adresu.

Povjerenstvo će odabrati najuspješnije radove u svim kategorijama, a popis nagrađenih bit će objavljen na internet stranici Gradske knjižnice Kaštela www.gkk.hr i na Facebook stranici GKK nekoliko dana prije završnog događanja “Uskrs u Gradskoj knjižnici Kaštela 2015.”, na kojemu će nagrađeni autori i njihovi radovi biti javno predstavljeni.

Najbolji radovi bit će nagrađeni priznanjima, knjigama i ostalim nagradama. Natječaj je objavljen na internet stranici Gradske knjižnice Kaštela www.gkk.hr i na Facebook stranici Gradske knjižnice Kaštela.

Radovi poslani na natječaj se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.