Dr. sc. Nansi Ivanišević održala predavanje o kulturnim politikama

PODIJELI

PREDAVANJE NANSI IVANIŠEVIĆ
Svi koji su nazočili predavanju o kulturnim politikama, koje je održala dr. sc. Nansi Ivanišević ovog utorka u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću, ovo su vrijeme u potpunosti iskoristili te saznali niz činjenica o različitostima i sličnostima kulturnih i obrazovnih politika u Francuskoj i Hrvatskoj.

Puni naslov predavanja bio je „Kulturne politike – 60 godina francuskog iskustva s naglaskom na komuniciranju u kontekstu decentralizacije“, a predavanje je održano u organizaciji Gradske knjižnice Kaštela i Prokulture Split.
Nazočne je na početku predavanja pozdravila ravnateljica GKK, Renata Dobrić, a uvod u predavanje održao je povjesničar dr. sc. Tihomir Rajčić, koji je naglasio kako su Francuzi primjer kako sačuvati nacionalni identitet i promicati nacionalne interese te kako su upravo Francuzi razvili učinkovitu kulturnu diplomaciju.

Kroz predavanje dr. sc. Nansi Ivanišević, publika je imala priliku saznati o javnim politikama, decentralizaciji, reformama, čimbenicima kao što su vizije, strategije i instrumenti, poput uprave, zakona i proračuna, o državnim mrežama i približavanju građana na regionalnim i lokalnim razinama, važnosti da umjetnost i kultura ostaju brigom države na svim razinama, činjenici da ono što nije uređeno ne može se ni decentralizirati, važnosti partnerstava, edukacije…
Ivanišević je navela i cijeli niz francuskih primjera i iskustava, zbog čega primjerice organizacija djelovanja francuskog Ministarstva kulture izgleda poput „finog krvožilnog sustava“, za razliku od hrvatskog, koji izgleda živopisno, no prikazan na shemi i vrlo kaotično.
Kako se moglo zaključiti, primjer francuske kuturne politike i francuskih iskustava trebao bi biti put koji bi trebala slijediti i Hrvatska, a sve u cilju zaštite nacionalnih interesa, kulture, kulturne baštine i drugog.

Ovo predavanje održalo se u sklopu Dana francuskog jezika i kulture, koji se održavaju 25 godine, a posljednjih nekoliko godina obilježavaju se i na području Kaštela.