Dr. John Coleman: HIJERARHIJA ZAVJERENIKA: KOMITET 300

PODIJELI

Dr. John Coleman: HIJERARHIJA ZAVJERENIKA: KOMITET 300

Detecta d.o.o., 2005.

Na početku knjige dr. John Coleman nas upozorava na američkog predsjednika Busha seniora koji je zapovjedio okrutni pokolj 150.000 iračkih vojnika, u konvoju vojnih kamiona s bijelim zastavama, dok su se vraćali u Irak temeljem Ženevske konvencije o dogovornoj obustavi vatre i povlačenje. Na jednom drugom dijelu bojišnice 12.000 iračkih vojnika živo je zakopano u vlastitim rovovima.

Nije li to monstrouzno u najdubljem smislu te riječi? Od koga je predsjednik Bush dobio zapovijed da djeluje na takav monstrouzan način? Dobio ga je od Kraljevskoga instituta za međunarodne poslove (RIIA), koji je opet, dobio nalog od Komiteta 300, poznatog pod nazivom „Olimpijci“.

Krajnji cilj tih zavjerenika jest ukidanje američkoga Ustava: stavljanje ove zemlje, koju je Bog izabrao za SVOJU zemlju, pod bezbožnu svjetsku vladu Novoga svjetskoga poretka, koja će svijet vratiti u stanje daleko gore od Srednjega vijeka. Za to su bili potrebni: napad na kršćanstvo, polagan ali siguran raspad industrijskih država – nacija, uništenje stotinu milijuna ljudi, koje Komitet 300 naziva „viškom stanovništva“ i uklanjanje bilo kojeg državnika koji bi se usudio stati na put Komitetovu globalnome planu za postizanje navedenih ciljeva.

Zbog toga je i ubijen Aldo Moro, talijanski predsjednik vlade jer se odupro „nultoj stopi rasta“ i planiranom smanjenju broja stanovnika za njegovu zemlju. Tu je neupitno bio umiješan i famozni H. Kissinger koji je bio važan agent u službi engleskoga Kraljevskoga instituta za međunarodne poslove, član Rimskoga kluba i član američkoga Vijeća za inozemne odnose.

Tako je Rimski klub još uvijek jedna od najvažnijih ruka komiteta 300 za vanjsku politiku, a druga takva skupina jesu Bilderbergeri.

Ukratko, zadaće kontraprograma Rimskoga kluba jesu izmišljanje i širenje „postindustrijskih“ zamisli u SAD-u, istodobno sa širenjem raznih kontrakultura, poput droge, rocka, slobodnog seksa, hedonizma, sotonizma, vračanja i „očuvanja okoliša“.

Rimski je klub krovna zavjerenička organizacija, brak između angloameričkih financijera i starih europskih obitelji crnoga plemstva, osobito takozvanog londonskog,venecijanskog i đenoveškog „plemstva“. Ključ uspješne kontrole svijeta jest njihova sposobnost stvaranja divljih ekonomskih recesija i kriza te upravljanje tim recesijama i krizama.

Komitet 300 ima zadaću poticati socijalne nemire na svjetskoj razini. Rimski klub ima vlastitu obavještajnu agenciju, a koristi se i Rockfellerovim Interpolom.S njom vrlo tijesno zarađuje svaka američka obavještajna služba, kao i KGB i Mossad. Za novu svjetsku Vladu su bili Brzezinski ( knjiga „Tehnotronsko doba“) i A. Peccei s knjigom „Put u ponor“. Ta elitna skupina koja sebe naziva i Olimpijcima apsolutno vjeruje da su njima povjerene zadaće provedbe sljedećega božanskoga prava: 1. Svjetska vlada- Novi svjetski poredak, s jednom jedinstvenom  Crkvom i jednim monetarnim sustavom, pod njihovom vlašću

2. potpuno uništenje svakog nacionalnog identiteta i nacionalnog ponosa

3. uništenje religije, osobito kršćanske

4. kontrola svake pojedine osobe pomoću sredstva kontrole uma i onoga što je Brzezinski nazvao „tehnotronsko“, što će stvoriti čovjekolike robote i sustav terora

5. potpun prestanak industrijalizacije i proizvodnje nuklearne električne energije u tome, kako ga oni zovu „društvu nultoga postindustrijskoga rasta“; izuzeci su računalna industrija i uslužne djelatnosti

6. legalizacija droge i pornografije

7. depopulacija velikih gradova prema pokusu koji je režim Pola Pota proveo u Kambodži

8. obustava svakog znanstvenog razvitka, osim onoga koji  Komitet 300 bude smatrao korisnim; osobito uništenje nuklearne energije za mirovne svrhe

9. ograničenim ratovima u razvijenijim zemljama i izgladnjivanjem i bolestima u zemljama Trećeg svijeta prouzročiti smrt velikog broja ljudi koje oni nazivaju „beskorisnim izjelicama“

10. oslabiti moralnu potku nacije i demoralizirati pripadnike radničkoga sloja stvaranjem masovne nezaposlenosti

11. svim ljudima diljem svijeta onemogućiti da odlučuju o vlastitoj sudbini, stvaranjem jedne krize za drugom

12. uvođenje novih kultova među koje spada i rock glazba koje je stvorio Institut Tavistock kao i gangstersku skupinu „Rolling Stonese“, baš kao i Beatlese

13. nastaviti izgradnju kulta kršćanskog fundamentalizma

14. širiti vjerske kultove poput muslimanskog bratstva, muslimanskog fundamentalizma- vrijedno je spomenuti da je pokojnog ajatolaha  Homeinija stvorila Britanska tajna služba

15. izvoz ideja „vjerske slobode“ u sve zemlje svijeta kako bi se obezvrijedile sve postojeće religije a napose kršćanska („Teologija oslobođenja“ u hispanofonim zemljama Amerike)

16. prouzročiti potpun slom svjetske ekonomije i tako stvoriti potpuno političko rasulo

17. preuzeti vlast nad ukupnom vojskom i unutarnjom politikom SAD-a

18.dati potporu punu nadnacionalnim institucijama poput Ujedinjenih Naroda, MMF

19. prodrijeti u vlade svih država i u njima subverzivno djelovati

20. organizirati svjetski teroristički aparat

21. preuzeti kontrolu nad obrazovanjem u Americi sa svrhom njegova potpuna i temeljita uništenja

Komitet 300 naložio je Rimskome klubu da iskoristi poljski nacionalizam kao sredstvo za rušenje Katoličke crkve i stvaranje uvjeta za ponovni ulazak ruske vojske i okupacije Poljske. Pokret „Solidarnost“ bio je tvorevina komiteta 300. Poljska sada postaje ekonomskim robom SAD-a . Dogodila se samo smjena gospodara.

Brzezinski neprestano spominje nužnost kontrole „masa“.

Rimski klub je izravno sudjelovao i u stvaranju 25- godišnjeg rata u El Salvadoru. Komitet je odabrao El Salvador kako bi Srednju Ameriku pretvorio u zonu za novi Tridesetogodišnji rat. Ta je zadaća bila povjerena Kissingeru. Willy Brandt, vođa Socijalističke internacionale i bivši kancelar Zapadne Njemačke bio je član Komiteta 300.

Komitet 300 želi da narod SAD-a omalovažava Meksiko koje je golemo potencijalno tržište za sve vrste američkih dobara i proizvoda, što može značiti tisuće radnih mjesta i za Amerikance i za Meksikance.

Komitet 300 Meksiko je namijenio feudalno seljaštvo- stanje koje dopušta lako upravljanje i pljačkanje meksičke nafte.

Nadalje, Komitet 300 postavio je svoje agente u sve pore SAD-a: u Vladu, u Kongres, na savjetodavne položaje oko predsjednika, kao veleposlanike i kao ministre vanjskih poslova.

Tvorevina Rimskoga kluba je Proba za Saveznu agenciju za upravljanje krizama (FEMA).

Komitet 300 ima na raspolaganju golemu birokraciju, sastavljenu od stotina trustova mozgova i organizacija koje upravljaju cijelim nizom privatnih kompanija te čelnih ljudi u krugovima vlasti.

Iako Komitet 300 postoji već 150 godina (ova knjiga je pisana 1991!!) svoj je današnji oblik poprimio tek 1897. God.

Zatim autor nabraja čelne organizacije kojima upravlja Komitet 300.

Na čelu Komiteta 300 sjedi engleska kraljica i vlada golemom mrežom čvrsto isprepletenih korporacija  koje nikada ne plaćaju porez i nisu odgovorne nikome, koje financiraju znanstvene institucije preko zaklada koje zajedničkim aktivnostima potpuno upravljaju našim svakodnevnim životom.

Zajedno sa svojim isprepletenim kompanijama, osiguravajućim društvima, bankama, financijskim korporacijama, naftnim kompanijama, novinama, časopisima, radijima i televizijama, taj je golemi aparat zajahao Ameriku i cijeli svijet. Nema nijednog političara u Washingtonu koji tome aparatu, na neki način, ne pripada..

Ljevica na njega psuje, nazivajući ga „imperijalističkim“, što on doista i jest, ali tom ljevicom upravljaju isti ljudi tako da više nije nimalo slobodnija od drugih. Majka svih trustova mozgova i znanstvenih institucija- Institut Tavistock za ljudske odnose, s njegovom rasprostranjenom mrežom koja se sastoji od stotina ogranaka. Tu je i centar za istraživanje Stanford. Jedna od opasnijih djelatnosti Centra Stanford jesu vojne operacije protiv pobunjenog naroda usmjerene na civilno stanovništvo- stvari tipa Orwellove „1984“ kakvr Vlada već primjenjuje protiv svojega naroda.

Jedan od najmračnijih od svih programa Centra za istraživanje Stanford je bio program zaklade nazvan „Promjenjive slike čovjeka“. Ovo je vjerojatno jedno od najdalekosežnijih istraživanja u povijesti o tome kako se čovjek može promijeniti.

Predsjednik Bush je izrekao 1991. Jednu vrlo duboku rečenicu:

„Moralna dimenzija američke politike zahtijeva od nas da zacrtamo moralni put za svijet s manjim zlima. To je stvarni svijet, ni crn ni bijel. Vrlo malo moralnih apsoluta.“

Autor kaže da današnju Ameriku možemo usporediti s vojnikom koji zaspe usred bitke. Za ovo stanje postoji tehnički izraz koji glasi- „napetost od dalekometnog prožimanja“- to su osmislili znanstvenici iz Instituta Tavistock za ljudske odnose i njihovih ispostava u SAD-u.

Ljudima trebaju ta tajna društva zato što su im djela zla pa ih moraju skrivati. Zlo ne može opstati na svjetlu istine.

Tako su Beatlesi dovedeni u SAD-e u sklopu društvenog pokusa kojima će velike populacijske skupine biti podvrgnute ispiranju mozga kojega nisu bili ni svjesni. Sve pokretačke riječi izmišljene u kontekstu „rock glazbe“ imale su svrhe masovne kontrole nad novom ciljnom skupinom –američkom mladeži.

Tako je drogu LSD u SAD donio filozof Aldous Huxlex. Pjesnik Alan Ginsberg je progurao uporabu LSD kroz TV reklame koje ga nisu stajale ništa. Kao pomogača u toj zadaći je kooptirao pisca Normana Mailera.

Trgovina drogom započela je s Britanskom istočno-indijskom kompanijom, a ubrzo ju je slijedila i Nizozemska istočno-indijska kompanija.

Britansko istočno-indijska kompanija je osnovala „Kinesku kopnenu misiju“ čija je zadaća bila pretvoriti kineske seljake, u kako su ih zvali „coolies“, ovisnike o drogi. Tako je stvoreno tržište opijuma, koji je popunila Britansko istočno-indijska kompanija.

Tavistockov izraz je ta tzv. „beat generacija“ koja je uvezla SAD iz Velike Britanije preko rock-glazbe.Uporaba droge postala je dijelom svakidašnjeg života u Americi.

Jedan od načina dobavljanja heroina u Europu jest preko Kneževine Monako. Obitelj Grimaldi bavi se krijumčarenjem droge već stoljećima. Budući da je princ Ranier postao pohlepan ne obazirući se na upozorenja, princeza Grace ubijena je u „automobilskoj nesreći“. Ranier je potcijenio moć Komiteta, čiji je i sam član.

Pravi razlog zbog kojega se problem droge ne iskorjenjuje jest taj što je to trgovina u rukama najviših obitelji cijeloga svijeta, kao dio koordiniranog divovskog stroja za zaradu novca.

Istina je sljedeća: opskrbljivanje Kine opijumom bio je britanski monopol, službeni monopol britanske Vlade i službena britanska politika. Istina o britanskoj okupaciji Indije i o britanskim Opijumskim ratovima jedna je od najpodlijih ljaga zapadne civilizacije.

Unosna trgovina drogom jedan je od najgorih primjera zarade novca na ljudskoj bijedi. Druga je legalna trgovina drogom , koju vode farmaceutske kuće u vlasništvu Rockfellera.

Tako je Švicarska zemlja pranja multimilijardskih iznosa prljava novca, koje obavljaju najveće švicarske bankarske kuće.

Ona je „legalni“ proizvođač droge za Komitet 300.

Engleska kraljica dodjeljuje počasne titule ljudima na najvišim položajima u trgovini drogom. Velika je Britanija upletena u trgovinu opijumom u Kini već više od dvjesto godina.

Prve pošiljke opijuma stigle su iz Bengala u Englesku 1683. Godine, u „jedrenjacima za prijevoz čaja“ Britanske istočno-indijske kompanije. U Englesku su ga dovezli kao test, pokus, da vide može li se običan engleski puk, sitne posjednike i niže slojeve navesti na uzimanje droge,ali uvelike izrugivani „niži slojevi“ bili su sazdani od čvrstog materijala i pokusni marketing je doživio potpuni krah.

Plutokrati i oligarsi iz londonskoga visokoga društva su počeli tragati za tržištem koje neće biti tako otporno, nesavitljivo, pa su takvo tržište našli u Kini.

Ako danas dođe do nesuglasica između Kine i Britanije, riječ je samo o tome tko ima pravo na koliki udio u toj trgovini.

Trgovina drogom, a osobito trgovina opijumom, ne bi mogla funkcionirati bez pomoći banaka. Komitet 300 je preuzeo potpunu kontrolu nad južnoameričkom trgovinom kokainom.

Bez trgovine opijumom , Velika bi Britanija jednako bankrotirala kao i Indija. Također, pokušaj pretvaranja Japanaca u ovisnike o opijuma doživio je strahotan neuspjeh.

Do 1846. u SAD je, na izgradnju Harrimonove željezničke pruge prema zapadu, stiglo oko 120.000 „coolija“.

Kad je izgradnja željeznice završila, Kinezi se nisu vratili odakle su došli, nego su se skrasili u San Franciscu, Los Angelesu, Vancouveru i Portlandu. Stvoren je golem kulturalni problem koji nikada nije prestao postojati.

Na plantaže šećerne trske su doveli stotine tisuća indijskih „coolija“- oni se nisu vratili u zemlju podrijetla, pa su stvorili golem socijalni program.

Trgovina drogom povezana je i s ubojstvom predsjednika Johna F. Kennedyja. Vrhovni kontrolori trgovine drogom iz Komiteta 300 nemaju nimalo savjesti glede milijuna života koje svake godine uništavaju. Oni su gnostici, katari, članovi kulta Dionizija, Ozirisa i još gorih. Za njih „obični“ ljudi postoje samo zato da ih se koristi za njihove potrebe. Aldous Huxley, njihov visoki svećenik, propovjedao je evanđelje droge kao korisne tvari.

Prihod od indijskoga opijuma odlazio je izravno u kovčege kraljevske obitelji i u džepove plemstva, oligarha i plutokrata, koje je pretvorio u milijardere. U Iranu s Homeinijevim dolaskom na vlast, a doveo ga je Komitet 300, proizvodnja opijuma naglo je procvjetala.

Ako slobodni ljudi na ovome svijetu misle da mogu samostalno ili u malim skupinama uništiti trgovinu drogom, grdno se varaju. Možda bi ponegdje mogli otkinuti pokoji pipak, ali nikada glavu.

Jedna od najprljavijih i najpodlijih priča o pohlepi , krađi i ubojstvu jedne nacije su Buri Južne Afrike koji nisu dobili ništa od silnih milijardi dolara dolara stečenih prodajom njihova zlata i njihovih dijamanata. Komitet 300  hitro je preuzeo potpunu vlast nad tim golemim bogatstvom. Okrugli stol je osnovan u Južnoj Africi. Osnovao ga je Cecil Rhodes, a financirala engleska obitelj Rotshchild. Oni su zauzeli sve bogatstvo Južne Afrike.

Okruglostolaši su se razgranali diljem svijeta kako bi preuzeli vlast nad fiskalnom i monetarnom politikom i nad političkim vodstvom svih zemalja u kojima operiraju. Podmetanje Watergatea Nixonu najveći je državni udar što ga je izveo Okrugl stol, kao agencija i ispostava Kraljevskoga instituta za međunarodne odnose.

Nakana i svrha Komiteta 300 jest dovesti do toga da ljudi prihvate:- svjetsku vladu i jedinstveni monetarni sustav, pod vlašću stalnih, neizabranih, nasljednih oligarha koji se između svojih redova sami odabiru, u obliku feudalnoga sustava, poput onoga iz Srednjega vijeka.

U tome svjetskome entitetu , broj će se stanovnika smanjivati ograničavanjem broja rođene djece, bolestima, ratovima, gladi, sve dok se broj stanovnika na zemlji ne svede na samo jednu milijardu korisnih vladajućem sloju, i to na područjima koja će biti strogo i jasno definirana

-neće biti srednjega sloja-postojat će samo vladari i sluge

-sustav će se temeljiti na državnoj pomoći, a oni koji budu poslušni i podložni svjetskoj vladi bit će nagrađeni sredstvima za život

-bit će zabranjeno posjedovati bilo kakvo oružje

-bit će dopuštena samo jedna religija, i to u obliku Crkve svjetske vlade koja već postoji od 1920.; sotonizam, luciferizam i vještičarstvo bit će priznati kao legalni školski predmeti svjetske vlade; kršćanstvo će pod svjetskom vladom postati stvar prošlosti

-uvest će se stanje u kojemu neće biti nikakve slobode pojedinaca niti ikakvog koncepta slobode; nacionalni ponos i rasni identitet bit će uništeni

-svaka će osoba biti potpuno indoktrinirana tako da vjeruje kako je biće koje pripada svjetskoj vladi

-najmanje 4 milijarde „beskorisnih izjelica“bit će eliminirano do 2050. godine ograničenim ratovima, organiziranim epidemijama smrtonosnih brzo djelujućih bolesti i izgladnjivanjem

-s vremena na vrijeme stvarat će se umjetne nestašice hrane, vode i lijekova, kako bi se mase podsjetilo da su za golo preživljavanje ovisne o Komitetu300.

– stambeni prostor će biti ograničen, nakon što budu uništene stambena izgradnja, automobilska industrija te industrija čelika i teška industrija

-svi lijekovi i ostali farmaceutski proizvodi, svi liječnici, stomatolozi i ostali zdravstveni radnici bit će registrirani u središnjoj računalnoj datoteci

-SAD bit će preplavljene doseljenicima iz stranih kultura, koji će s vremenom potisnuti „bijelu Ameriku“,jedina će im biti briga hrana i krov nad glavom

-privatne banke bit će zakonom zabranjene

– naknade za posao bit će isplaćivane po unaprijed utvrđenoj skali jedinstvenoj za sve pod svjetskom vladom; nema pritužbi inače si likvidiran

-neelita neće u svojim rukama imati nikakva novca;sve će se transakcije obavljati karticom

-svi će ljudi biti obvezni do određenog roka predati sve kovanice, puške, pištolje, eksploziv i automobile kojim će se elita i visoki dužnosnici svjetske vlade moći služiti

– u slučaju ozbiljnog prekršaja kartica će biti oduzeta kod prve sljedeće transakcije

-poticat će se problemi i razmirice među suprotstavljenim skupinama, poput Arapa i Židova, ili među afričkim plemenima, a zatim će im se dopustiti da jedni protiv drugih vode ratove do istrebljenja, sve pod nadzorom promatrača NATO-a i UN-a. Iste će se taktike primjenjivati u Srednjoj i Južnoj Americi.

– sve službe informiranja i svi tiskovni mediji bit će u rukama svjetske vlade

Tako privatne banke brzo nestaju, kao dio priprema za „deset velikih banaka“ koje će kontrolirati benkarstvo cijeloga svijeta, pod vodstvom BIS-a (Međunarodne obračunske banke) i MMF-a.

Komitet ima moć i sredstva ljudima ovoga svijeta reći što god hoće i golema će većina u to povjerovati.

Ako osoba poput Johna Kennedya slučajno nabasa na istinu o tome tko upravlja svjetskim događajima i ne uspije je kupiti, onda je ubiju.

Korporacije, banke i osiguravajuće kompanije Komiteta 300 djeluju pod jedinstvenim zapovjednim tijelom koje pokriva sva moguća pitanja strategije i kohezionog djelovanja. Komitet je jedini organizirani sustav moći na svijetu koji stoji iznad svih vlada i svih pojedinačnih osoba, bez obzira na to koliko se osjećaju moćno i sigurno. To se odnosi na financije, pitanja obrane i političke stranke svih boja i vrsta.

Nixon nije zlouporabio svoje predsjedničke ovlasti. Njegov zločin je bio taj što nije obranio Ustav SAD-a. Afera Watergate kao i mnoge druge operacije je pokazala da Komitet 300 ima potpunu vlast nad SAD-om.

Tako je Watergate u cijelosti operacija Britanske obavještajne službe.

Nevidljiva vlada Komiteta 300 napravila je golem pritisak na Ameriku kako bi promijenila njezin način života-nagore!

Dr John Coleman za kraj kaže:

„Naša Amerika nije nezavisna zemlja niti to može biti sve dok njome i nama vlada nevidljiva vlada – Komiteta 300!“