Pravo na pristup informacijama

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 114/10) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.
Odluka o određivanju službenika za informiranje

KATALOG INFORMACIJA GRADSKE KNJIŽNICE KAŠTELA

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje – Renata Dobrić
Telefon: 021/225-944; 095 300 0031
E-mail: gradskaknjiznicakastela@gmail.com
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 9:00 do 12:00
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija GKK
Katalog informacija GKK

NAČIN PREDAVANJA ZAHTJEVA

Poštom:
Gradska knjižnica Kaštela
Službenik za informiranje
Trg palih za domovinu 1
21212 Kaštel SućuracElektroničkom poštom:
gradskaknjiznicakastela@gmail.com

OBRAZAC

Zahtjev za pristup informacijama – PDF / DOC
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – PDF / DOC
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – PDF / DOC

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan 2015. – 2017.
Financijski plan 2016. – 2018.
Financijski plan 2017. – 2019.
Financijski plan 2018. – 2020.
Financijski plan 2019. – 2021.
Financijski plan 2020. – 2022.
Financijski plan 2021. – 2023.
Obrazloženje financijskog plana 2021. – 2023.
Financijski plan 2022. – 2024.
Obrazloženje financijskog plana 2022. – 2024.
Financijski plan 2023. – 2025.
Obrazloženje financijskog plana 2023. – 2025.

PRAVILNICI / PRAVILA

Pravilnik o radu gradske knjižnice Kaštela
Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe
Pravilnik o vlastitim sredstvima
Pravila posudbe u gradskoj knjižnici Kaštela
Pravila za pristup internetu
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

PROCEDURE

Procedura zaprimanja računa 2012.
Procedura stvaranja ugovornih obveza 2012.
Procedura ispunjavanja narudžbenice 2012.
Procedura naplate prihoda 2016.
Procedura blagajničkog poslovanja 2019.
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga 2019.
Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama 2019.
Procedura stvaranja ugovornih obveza 2020.
Procedura o korištenju privatnog automobila u službene svrhe 2021.

KLASIFIKACIJA

Klasifikacija – plan 2015.
Klasifikacija – plan 2016.
Klasifikacija – plan 2020.

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – PDF / CSV
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – PDF / CSV
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – PDF

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG/GODIŠNJEG PLANA

Polugodišnji izvještaj o izvršenju FP 2022 – DOCX
Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja za 2022 – PDF