Pravo na pristup informacijama

OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03 i 114/10) fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti.
Odluka o određivanju službenika za informiranje

KATALOG INFORMACIJA GRADSKE KNJIŽNICE KAŠTELA

Osoba za kontakt:
Službenik za informiranje – Renata Dobrić
Telefon: 021/225-944; 095 300 0031
E-mail: gradskaknjiznicakastela@gmail.com
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 9:00 do 12:00
Odluka o ustrojavanju kataloga informacija GKK
Katalog informacija GKK

NAČIN PREDAVANJA ZAHTJEVA

Poštom:
Gradska knjižnica Kaštela
Službenik za informiranje
Trg palih za domovinu 1
21212 Kaštel SućuracElektroničkom poštom:
gradskaknjiznicakastela@gmail.com

OBRAZAC

Zahtjev za pristup informacijama – PDF / DOC
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – PDF / DOC
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – PDF / DOC

FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan 2015. – 2017.
Financijski plan 2016. – 2018.
Financijski plan 2017. – 2019.
Financijski plan 2018. – 2020.
Financijski plan 2019. – 2021.
Financijski plan 2020. – 2022.

PRAVILNICI / PRAVILA

Pravilnik o radu gradske knjižnice Kaštela
Pravilnik o uredskom i arhivskom poslovanju
Pravilnik o zaštiti knjižnične građe
Pravila posudbe u gradskoj knjižnici Kaštela
Pravila za pristup internetu

PROCEDURE

Procedura naplate prihoda 2016.
Procedura blagajničkog poslovanja 2019.
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga 2019.
Procedura o upravljanju i raspolaganju nekretninama 2019.

KLASIFIKACIJA

Klasifikacija – plan 2015.
Klasifikacija – plan 2016.

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – PDF
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – PDF /CSV
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – PDF /CSV
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – PDF