Smjernice za igradnju knjižnične zbirke

ODABIR KNJIŽNIČNE GRAĐE
– obavlja se u skladu sa IFLA-inim i UNESCO-ovim smjernicama za razvoj službi i usluga
– osigurat će se pristup informacijama prema stručnim kriterijima i misiji Knjižnice
– građa može biti odabrana i kad ne odgovara kriterijima koji se primjenjuju ako je teško doći do informacija vezanih uz određena tematska područja.

KRITERIJI SELEKCIJE
Selekcija se temelji na načelima potražnje te načelu vrijednosti prema slijedećim kriterijima:

– reputacija izdavača i autora
– točnost prezentiranih informacija ( prema potrebi mišljenje eksperta )
– stupanj novosti informacije
– adekvatan doseg i dubina pokrivenosti
– odgovarajuća korisnička razina
– relevantnost
– mogućnost prezentacije
– stil , način prezentacije
– estetske vrijednosti
– tehnički aspekti
– fizičke karakteristike
– dodaci – vodiči, kazala, bibliografije
– korespondiranje s postojećom zbirkom
– cijena

VRSTA KNJIŽNIČNE GRAĐE KOJA SE NABAVLJA
– Knjige (lijepa književnost, stručna literatura, priručnici)
– Slikovnice
– Igračke
– Društvene igre
– Periodika
– Elektronička građa i multimedija
– Audio zapisi (audio CD)
– Videozapisi (VHS videokasete i video DVD-i)

GRAĐA KOJA SE NE NABAVLJA
– Udžbenici
– Zemljopisne karte
– Crteži
– Planovi
– Razglednice
– Zidni kalendari
– Gramofonske ploče

NAČINI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE
– Kupnja
– Otkup Ministarstva kulture RH
– Dar
– Zamjena (naknada za izgubljene primjerke)
– Razmjena s drugim knjižnicama
– Vlastita izdanja

VREDNOVANJE FONDA
Vrijednost knjižničnog fonda ovisi o kvalitativnim i kvantitativnim kriterijima.
Kriteriji za vrednovanje fonda su:
– iskoristivost
– kvaliteta
– veličina
– dostupnost
– relevantnost

PROČIŠĆAVANJE FONDA
Knjižnična se građa mora redovito pročišćavati.U prvom redu treba obratiti na fizičko stanje građe.Nova aktualna građa treba redovito pristizati , a istovremeno se stara i dotrajala građa treba izlučivati iz fonda.Na taj način fond je stalno aktualan , a ujedno se oslobađa prostor za novu građu.

IZVORI FINANCIRANJA
– osnivač Grad Kaštela iz svojih proračunskih sredstava
– Ministarstvo kulture RH
– donatori
– vlastita sredstva