Izjava o pristupačnosti

Gradska knjižnica Kaštela nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova Izjava primjenjuje se na internetsku stranicu gkk.hr

Stupanj usklađenosti
Ova internetska stranica djelomično je u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Gradska knjižnica Kaštela provela je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

Mogućnost opažanja
Na mrežnim stranicama nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme, za osobe s oštećenjem vida.

Operabilnost
Na stranici ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom klikom/dodirom.
Krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta.
Korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta.
Dio tekstova je prikazan u obliku slike.
U nekim dokumentima ili obrascima koriste se nestandardni fontovi čija je veličina manja ili veća od 12 pt, a sav tekst nije poravnat u lijevo.
Pojedini PDF dokumenti nisu nastali izvozom iz izvorišne datoteke već su skenirani i na taj način postavljeni na stranice.
Pri spremanju sadržaja u različitim formatima ne pruža se mogućnost izbora načina pohrane sadržaja između memorije uređaja i vanjske memorije.
Na stranici ne postoji mogućnost korištenja glasovnih naredbi kojima bi se olakšala pristupačnost osobama s motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima i višestrukim teškoćama.

Razumljivost
Na pojedinim stranicama, gdje ima više teksta, nisu umetnute slike povezane sa sadržajem kako bi se olakšalo razumijevanje teksta osobama koje izvorno koriste hrvatski znakovni jezik te se uz sadržaj ne koriste ikone ili drugi grafički sadržaji koji olakšavaju njegovo razumijevanje i označavaju mu svrhu.
Alternativni načini prezentacije informacija trenutno nisu dostupni.
Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena je 13. prosinca 2019. temeljem samoprocjene koju je provela Gradska knjižnica Kaštela.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Podnošenjem zahtjeva Gradskoj knjižnici Kaštela možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Gradske knjižnice Kaštela na sljedećim kontaktima:

Gradska knjižnica Kaštela
Službenik za informiranje
– elektroničkom poštom: gradskaknjiznicakastela@gmail.com,
– poštom na adresu: Gradska knjižnica Kaštela, Trg palih za domovinu 1, 21212 Kaštel Sućurac.

Gradska knjižnica Kaštela dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom na broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte na adresi pristupacnost@pristupinfo.hr .